lördag 22 oktober 2016

Öhlund

UNO ÖHLUND
1900-taletGUD SOM ÄR AV EVIGHET1. Gud som är av evighet
skapade vår jord.
Han som danat allt, han vet
kraften i sitt ord.
Stjärnevärldens stora prakt,
atomens hemlighet,
de vittnar om hans skaparmakt
och om hans väldighet.
Bibeln säger sanningen
om Fadern, Skaparen.
Bibeln säger sanningen
om Jesus, Frälsaren.
Bibeln säger sanningen
om Anden som vår vän.
Bibeln säger sanningen
om väg till himmelen.

2. Jesus kom från himmelen
hit till världen ned,
för att bliva Frälsaren
som för alla led.
Nu han ropar: "Kom till mej!
Jag dej nu vila ger,
förlåtelse jag skänker dej
när du mej därom ber."
Bibeln säger sanningen...

3. Anden hjälper oss att se
rätt vår egen brist,
men ock på vad Gud vill ge
oss i Jesus Krist.
Anden ger oss visshet om
att vi hör Kristus till.
Han fyller oss med glädje, frid.
Förnya oss han vill.
Bibeln säger sanningen...

[koral av Eskil Lundström publ. m. tillstånd - har dock inte fått tag i textförfattaren Uno Öhlunds anhöriga, men hoppas att publiceringen inte är till någons bedrövelse].