måndag 9 oktober 2017

Eber

PAUL EBER
1500-talet

NÄR VI I HÖGSTA NÖDEN STÅR
1. När vi i högsta nöden står
och hjälp och råd ej längre får,
när ingen lösning vi får fatt
fastän vi grubblar dag och natt,

2. så är den enda tröst vi har
att gå till dej, vår Gud och Far,
och så i tro tillsammans be
om hjälpen bara du kan ge.


3. O Gud, vår Gud, vars ord vi fick,
till dej vi lyfter upp vår blick.
Du bäst vår nöd och fara vet,
vill visa oss barmhärtighet.

4. Du lovat höra dem som ber
i Jesu namn, ja, göra mer
än vi kan tänka eller be
för Jesu skull, vår Frälsare.


5. Förlåt vår synd, vårt överdåd,
ja, Herre, tänk på oss i nåd.
Till oss i vårt elände se,
och skynda att din hjälp oss ge.

6. Då ska vår glädje visa sej
när vi tillsammans prisar dej.
Gud, ge oss trohet mot ditt ord
och låt din vilja här bli gjord!
O JESUS KRISTUS, GUD OCH MAN

1. O Jesus Kristus, Gud och man
som över dödens välde vann
och frälste oss från syndens nöd
när du led korsets bittra död,
ack, i min sista stund mej stärk
och mina svaga suckar märk.

2. När jag blir förd i mörkrets dal
och erfar dödens kamp och kval,
ja, när ej tungan talar mer,
ej örat hör, ej ögat ser
och pulsen sakta tynar av,
så hjälp mej, du som livet gav.

3. När mitt förnuft ej mer förstår
och mänskohjälp ej mer förslår,
så kom, o Herre Jesus blid
och hjälp mej i min sista tid.
Förkorta, lindra mina kval
och lys mej du i dödens dal.

4. All fruktan bort ifrån mej driv
och med din Ande hos mej bliv.
Gör själen fri från jordens band
och ta emot den i din hand.
Och låt min kropp i ostörd ro
sej vila få i gravens bo.

5. En glad uppståndelse mej giv
och mitt försvar i domen bliv.
På mina synder inte tänk
men för din död mej livet skänk,
som du mej lovat i ditt ord,
så blir jag frälst och saliggjord.

6. Ja, syskon, sjung och bed med mej:
Gud, över oss förbarma dej,
lär oss att vörda ditt behag
och möta så din stora dag
med samvetsfrid och kristen tro,
så får vi sist en salig ro.