måndag 30 maj 2016

Gellert

CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT
1700-taletv
I HIMLAR, SJUNGEN DEN EVIGES ÄRA
1. I himlar, sjungen den Eviges ära,
ja, loven Herrens heliga namn!
Vår jord och haven sitt pris honom bära,
som bär sin värld i fadersfamn.
Vem strör med stjärnor de högblåa fälten?
Vem för väl solen ur sitt tjäll?
Hon kommer, strålar lik segrande hjälten
och går sin ban så stolt, så säll,
och går sin ban så stolt, så säll.

2. Förnim och skåda de under så rika,
som i naturen bjudas dig!
I kraft och ordning och vishet tillika
all världens Gud ju röjer sig.
O se, otaliga väsendens skara!
I minsta stoft se kraft och liv!
Ja, Herrens, Herrens all ära skall vara.
"Ditt hjärta," säger han, "mig giv!
I mig du äger evigt liv!" 
JESUS LEVER! DÄRFÖR KANAlt. tysk koral:Alt. finsk koral:1. Jesus lever! Därför kan 
dödens hot mej ej förskräcka. 
Han uppstånden är, och han 
också mej till liv ska väcka.
Jesu kärlek allt förmår,
detta får jag lita på.

2. Jesus lever! Vägen så
till hans rike blivit banad.  
Jag med honom ärva får
himmelsk sällhet, här ej anad.
Evigt Herrens ord består,
detta får jag lita på. 

3. Jesus lever! Han begär 
nu ditt hjärta, inget annat. 
Kom till honom som du är, 
du som tveksam fjärran stannat. 
Nådens famn nu öppen står,
detta får du lita på.  

4. Jesus lever! Ja, jag vill 
ge mej själv åt honom bara. 
Nu allt mitt hör honom till, 
hans jag alltid vill få vara. 
Är jag svag, han allt förmår,
detta får jag lita på. 

5. Jesus lever! Ingen makt 
ska mej från hans kärlek skilja. 
Sorg och glädje, allt jag lagt 
i hans helga, goda vilja 
som all vishet övergår,
detta får jag lita på. 

6. Jesus lever! Och min död 
blir en port till själva livet. 
I den sista kampens nöd 
är mitt hopp i honom givet. 
Himlen för mej öppen står,
detta får jag lita på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar