tisdag 21 juni 2016

Sthen

HANS CHRISTENSEN STHEN
1500-talet
DEN LJUSA DAG FÖRLIDEN ÄRJAG VET I HIMMELRIK EN BORG
1. Jag vet i himmelrik en borg,
den är som solen klara!
Där är ej synder eller sorg,
där är ej gråt och fara.

2. Där inne bor Guds egen Son
i härlighet och ära,
min synd och skuld han frälst mej från,
jag får stå honom nära.

3. Jag är en fattig färdeman,
men ser en morgonstjärna
som visar vägen till mitt land
och för allt ont kan värna!

4. Jag fattig hit till världen kom
och lånat gods jag sköter,
för tomhänt ska jag vända om
när dödens bud jag möter.

5. Jag vet en morgon som ska gry
då dödens natt ska sluta.
Ur graven går min kropp som ny
och evig fröjd får njuta.

6. Ja, hjälp oss du, o Jesus Krist,
vars blod för oss har runnit!
Din bittra död, så sant och visst,
oss himmelriket vunnit!

7. Vi tackar dej till evig tid,
Gud Fader, allesamman,
att du mot oss är mild och blid
i Jesus Kristus. Amen!

TACK, KÄRE HERRE, FÖR EVIG TRÖST
1. Tack, käre Herre, för evig tröst,
som mitt i sorgen har lättat mitt bröst.
Glädjen är min i Kristus allena.

2. Vad skada vållar nu synd och död?
Min Herre har frälst mej från varje nöd.
Glädjen är min i Kristus allena.

3. Vem håller att tro på mer än han?
Hjälpa mej han både vill och kan.
Glädjen är min i Kristus allena.

4. O Jesus Kristus, min Frälsare god,
på allt mitt elände råder du bot.
Glädjen är min i Kristus allena.

5. Åt vem skulle jag lämna mej,
o Herre Jesus, förutom åt dej?
Glädjen är min i Kristus allena.


6. Du unnar mej här på världens ö
ärligt att leva och saligt att dö.
Glädjen är min i Kristus allena.

7. Du skänker mej dagligen stadig tro,
i himmelen sedan din eviga ro.
Glädjen är min i Kristus allena.TILL VEM SKA JAG GÅ MED MIN SAKNAD OCH SORG?


1. Till vem ska jag gå med min saknad och sorg?
- Gud hjälpe envar som får lida! -
vår Herre vet vägen till trygghetens borg.
Stor sorg är i världen den vida.

2. Och saliga de, säger Jesus Krist
- Gud hjälpe envar som får lida! -
som sörjer, för de ska få tröst till sist.
Stor sorg är i världen den vida.

3. Du själv har ju låtit oss här förstå
- Gud hjälpe envar som får lida! -
att dej kan vi tillitsfullt kalla på.
Stor sorg är i världen den vida.

4. Du sa ju: Kom hit, ja, kom hit till mej
- Gud hjälpe envar som får lida! -
ni alla med bördor som hopat sej.
Stor sorg är i världen den vida.

5. Du sa ju att du ville ge oss ro
- Gud hjälpe envar som får lida! -
med milda bördor och lätta ok.
Stor sorg är i världen den vida.

6. Så ber jag dej, Herre: Å, glöm inte mej!
- Gud hjälpe envar som får lida! - 
I livet och döden jag litar på dej.
Stor sorg är i världen den vida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar