torsdag 30 juni 2016

Tandberg

HENRY ALBERT TANDBERG
1900-talet

DÅ SOLEN SJÖNK I VÄSTERLED1. Då solen sjönk i västerled
och Oljebergets bryn
låg höljt i aftonrodnans sken,
man såg en sällsam skyn:
Till Jesus bars de sjuka fram
att kraft och hälsa få,
sin hand han la så ömt på dem
och hem de kunde gå.

2. Så samlas även vi kring dej,
vår Mästare så kär.
Om än dej ögat inte ser,
du ändå bland oss är.
Vi bär till dej, o Jesus Krist,
vår synd, vår sorg och nöd.
Oss med din milda hand berör
och ge oss livets bröd.

3. En kom betryckt och ensam hit,
har många sorger mött,
och en har värk och en är sjuk
och en är bara trött.
I tro vi sträcker ut vår hand
till dej som allt förmår,
och rör din nötta mantelfåll,
för kraft ifrån dej går.

4. Du själens läkare som ser
de dolda hjärtesår
som ingen annan känner till,
du all min nöd förstår.
Kom, säg till mej: Jag vill, bli ren,
din synd förlåten är!
Ja, säg det nu, just nu till mej,
min Frälsare så kär!
JAG SEGLAR FRAM ÖVER LIVETS HAV

 

1. Jag seglar fram över livets hav,
på tidens skiftande bölja.
Min Herre Jesus mej kursen gav
och denna kurs vill jag följa.
Jag stävar fram mot Guds ljusa länder
med livets träd på de sköna stränder,
där evig sol och sommar är.

2. Ibland i medvind jag seglar fram,
i andras kölvatten följer,
när resan bara känns lyckosam
och inga regnmoln oss höljer.
Nej, havet blänker och solen skiner
och dagen stilla och blid framskrider
och seglen fylls av sunnanvind.

3. Men ofta mera på egen hand
jag far på vildaste vatten,
då ingen känning jag har av land
och inget fyrtorn i natten.
Men när jag skeppet tror snart begravet,
då kommer Jesus till mej på havet
om än i nattens sista väkt.

4. Mitt skepp är litet och havet stort,
och fort jag råkar i fara.
Men inga böljor tillintetgjort
det skepp som Herren bevarar.
För ännu sker det som förr det gjorde:
när Jesus kommer med allmaktsordet,
då lägger havet sej igen.

5. När sista stormen har tagit av
och hemlandskusten jag skådar,
jag ser i solglans ett annat hav,
kristall som glänser och strålar.
Jag skymtar portarnas pärlerader
och hör hur änglarnas myriader
vill hälsa mej välkommen hem.

6. Släpp ankartrossen, jag är i hamn!
Ej mer jag färdas behöver!
Jag kastar mej i min Faders famn,
han som har hjälpt mej hit över.
Och kända, älskade stämmor kallar,
allt medan ankaret sakta faller
i evighetens ljusa land.O HERRE, TILL VEM SKULLE VI DÅ GÅ HÄN
1. O Herre, till vem skulle vi då gå hän?
Du har ju det eviga livet. 

Du ensam bär tillnamnet Syndares Vän,
du ensam ditt blod för oss givit. 
Hur öde och tom vore inte vår jord, 
om inte vi hade ditt levande ord, 
som lyfter vår själ över aska och mull 
mot himmelens eviga höjder! 

2. O Herre, till vem skulle vi då gå hän, 
när sorgerna fyller vårt hjärta, 
när inte på jorden vi äger en vän, 
som mäktar att lindra vår smärta? 
Så stort att få fly till din öppnade famn! 
Du lindrar vår smärta och säger vårt namn. 
Till stormarna säger du: Tig och var still, 
och vindar och vågor dej lyder. 

3. När livskvällen kommer och solen går ned, 
fast ljus mer än förr jag behöver, 
jag bävande frågar vid dödsdalen bred: 
säg, vem ska nu hjälpa mej över? 
Jo, trygg kan jag gå genom dödsskuggans land,
när barnsligt jag lägger min skälvande hand 
i hans, som har gått genom dödsdalen förr 
och skingrat dess fasor och mörker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar