söndag 3 juli 2016

Morris

LELIA NAYLOR MORRIS
1800-1900-talet
LeilaNMorris.jpg


DEN SOM TROR PÅ HERREN BLIR I HONOM STARK

1. Den som tror på Herren 
blir i honom stark
och får kraft att strida 

på Guds löftens mark.
Jesus har oss lovat i sitt eget ord:
underbara tecken följer dem som tror.
Seger, seger, härlig blodköpt seger,
seger, seger, seger alla dar.
Visst som Herren lever
gudakraft han giver
och åt den som beder seger alla dar.

2. Under stridens hetta vid vår sida går
han som över vind och vreda vågor rår.
Jesus är vår styrka. Lita på hans ord:
underbara tecken följer dem som tror.
Seger, seger...

3. Segervisst vi kämpar himmelrikets strid
för att rädda människor från död till liv.
Jesus har oss givit löftet i sitt ord:
underbara tecken följer dem som tror.
Seger, seger... NÄRMARE STÄNDIGT, TÄTT INTILL DEJ1. Närmare ständigt, tätt intill dej,
dra mej, o Jesus, så dyrbar för mej.
Slut mej, ja, slut mej tätt till din famn,
//: skydda mej i denna fridfulla hamn ://

2. Närmare ständigt, du är min fred,
inget jag har att som gåva ta med,
endast den brist du såg och förstod,
//: rena mej helt i ditt dyrbara blod ://

3. Närmare ständigt, Jesus, min skatt,
syndernas dårskap nu lämnar jag glatt,
själviska nöjen, stolthet som var,
//: korsfäste Frälsare, bli hos mej kvar ://

4. Närmare ständigt, år efter år,
tills i din härlighet kronan jag får.
Ändlösa åldrar leder då mej
//: närmare, Jesus, allt närmare dej ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar