fredag 10 februari 2017

Munther

BALTHASAR MUNTHER
1700-talet

JAG ARMA MÄNSKA, VEM SKA SKILJA1. Jag arma mänska, vem ska skilja 
mej ifrån denna dödens kropp? 
Jag löfte gav, jag hade vilja 
att bryta av mitt syndalopp. 
Men ack, min trohet var ej lång. 
Jag föll ju också denna gång. 

2. Jag vet, o Herre, vad mej felar. 
Jag tvenne herrar tjäna vill. 
Åt världen jag det hjärta delar, 
som bara dej bör höra till. 
Ack, jag är lika varm och kall 
för Kristus och för Belial! 

3. O Jesus, kunde jag allenast 
dig över allting hålla kär, 
med himmelsk håg jag skulle genast 
bemannas mot allt ont begär. 
Ja, kunde jag dej älska rätt, 
då bleve segern viss och lätt! 

4. Med misstro till min egen styrka, 
med vaksamhet och bön till dej, 
jag dig, min Frälsare, vill dyrka, 
du som av kärlek dött för mej, 
och när jag möts av frestelsen, 
jag trotsar ej, men undflyr den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar