torsdag 9 februari 2017

Schenck

HARTMANN SCHENCK
1600-talet


SÅ ÄR NU VÅR KYRKOGÅNG

1. Så är nu vår kyrkogång 
denna stunden väl förfluten. 
I Guds ord, i bön och sång 
är hans nåd bland oss utgjuten. 
Herren vare evigt prisad! 
Härligt är vår själ bespisad. 

2. Vi går hem till hus och bo. 
Gud oss med sin Ande gladde. 
Nu har själen fått den ro, 
vartill hon stor längtan hade. 
Må Gud alltid oss ledsaga, 
så vi honom kan behaga. 

3. Gud, vår utgång salig gör, 
våra brister nådigt hela. 
Satans onda verk förstör, 
ge oss dagligt bröd att dela. 
Låt oss väl vår vandring ända
och till dej i himlen lända.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar