lördag 9 juli 2016

Falk

ABRAHAM FALK
1700-talet
Sandseryd kyrka

JESUS, JESUS, HAN ALLENA
1. Jesus, Jesus, han allena,
Jesus, själens bäste vän,
med sitt blod har tvått oss rena
och vår skuld betalt igen.
Allt det onda som vår första
fader Adam på oss drog,
från det minsta till det största,
sonat blev när Jesus dog.

2. Så är enligt löftesorden
världen återlöst av Gud,
så förenas här på jorden
Kristus med sin kära brud.
Låt då ingen dej förvilla,
lita helt på blodets pant!
Tror du ej så går dej illa,
men Guds ord är lika sant.
VÄRLDEN I FRÄLSAREN FRIKÄND HAR BLIVIT
1. Världen i Frälsaren frikänd har blivit, 
han på sitt hjärta var syndare bar, 
fäst mellan himlen och jorden han givit
allting för oss och vårt skuldoffer var. 
Skulden ströks ut genom blodskällans flöden, syndaregistret på korset han slog. 
Domaren led för de dödsdömda döden, 
Gud är försonad och detta är nog. 

2. Kom alla mänskor, ja, syndare alla, 
dubbelt tillbaka ni får för vart brott. 
Om vi än alla med Adam måst falla, 
har ändå Jesus alltsammans gjort gott. 
Är det väl rätt att befriade trälar 
håller sej själva i träldomen kvar? 
Nej, låt oss hellre som frigjorda själar 
tacka i frihet vår nådige Far! 

3. Jesus, min Herre, min salighetsklippa! 
Jag din förtjänst mej tillägnar som min. 
Dej vare lov, jag min otro fått slippa,
jag i din hand står ju skriven som din! 
Du får dej själv och din Fader förneka, 
förrän jag därur utstruken kan bli. 
Därför jag sjunger nu utan att tveka: 
snaran är sönder och fågeln är fri!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar